Hjemmevejledning
– fordi en tryg hverdag
betyder alt

Hjemmevejledningen er en del af din visiterede handlingsplan fra kommunen, og tager derfor udgangspunkt heri. 

Hjemmevejledningen bliver planlagt i samarbejde med dig og hjemmevejlederen samt evt. pårørende, og vil blive struktureret præcis efter dine behov og ønsker. 

Hjemmevejledningen tilbydes ikke kun i dit eget hjem, men også med ledsagelse. Begge dele foregår efter en fast aftale.

Din personlige hjælper vil give vejledning, rådgivning og støtte i diverse gøremål og praktiske opgaver – samt yde konkret hjælp med de praktiske opgaver i en periode med det formål at gøre dig selvhjulpen efterfølgende.

Vi til byder at hjælpe dig med:

 • Struktur og sammenhæng i din hverdag. 
 • Fastholde og udvikle din identitet.
 • Træffe valg.
 • Udvikle og vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder i dagligdagen. 
 • Etablere eller vedligeholde dit sociale netværk og fritidstilbud. 
 • Kontakt til omverdenen, f.eks. til læge, sagsbehandler osv.  

  kær.dk  ·  Lægårdvej 86C  ·  7500 Holstebro  ·  T 2775 7778  ·  kontakt@krpl.dk

  kær.dk  ·  Nyvang 8 ·  7620 Lemvig  ·  T 2775 7778  ·  kontakt@krpl.dk

  kær.dk  ·  Resenvej 89 ·  7800 Skive  ·  T 2775 7778  ·  kontakt@krpl.dk