Kommunalt eller privat
– fordi valget er dit

Privat hjemmehjælp

Det koster ikke noget at vælge Kær.

Fritvalgsordningen giver dig mulighed for helt selv at vælge mellem kommunal eller privat hjemmepleje i dit hjem. Hvis du allerede er visiteret til hjælp og ønsker at skifte leverandør, skal dit ønske blot meddeles til din visitator på kommunen, så klarer Kær - pleje og omsorg resten.

Visitationen kan kontaktes i den pågældende kommune i deres telefontid.

Holstebro 96114950 på hverdage mellem kl. 8.00-9.00

Lemvig 96631578, 96631163, 96631164 eller 96631182 på hverdag mellem kl. 8.00-9.00 og 13.00-13.30

Skive 99156660 (tast 1) mellem kl. 8.00 - 9.00

Har du brug for hjemmepleje?

Er du kommende hjemmehjælpsmodtager, er det kommunens pligt at oplyse dig omkring de forskellige leverandører, som tilbyder hjælp i din kommune, eksempelvis Kær. Vi hjælper dig med privat hjemmepleje og har hjertet med i alle vores opgaver og handlinger. I dag hjælper vi bl.a. borgere i alle byer tilhørende Lemvig og Holstebro Kommune.

Mangler du hjælp selv om du ikke er visiteret?

Hvis du eller dine pårørende ikke er visiteret, men blot ønsker at købe lidt ekstra hjælp i hverdagen, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper mange forskellige borgere i alle aldre, der har brug for privat hjemmehjælp og -pleje. Ring gerne til os på telefon 2775 7778 for nærmere information og priser.

Hjemmeservice udført i tidsrummet 9.00-14.00 afregnes pr. 60 minutter med timepris på kr. 360,00

 

Får du i forvejen hjemmehjælp fra kommunen eller fra anden leverandør kan hjælpen købes som en ekstra ydelse, hvis den visiterede hjælp ikke er tilstrækkeligt, til at kunne opfylde borgerens behov, kan det være en god løsning at tilkøbe ekstra hjælp.

Hjælpen udføres af den faste hjælper hvis du i dag allerede har kær som leverand og i forbindelse med visiteret hjælp eller på en tid efter eget ønske.

Vi kan også hjælpe dig, der evt. har en syg eller dement ægtefælle/forælder.

Lad os tage os af din pårørende, mens du har andre gøremål eller bare har brug for en pause i hverdagen.

Har du brug for nogle af disse ydelser, kan du kontakte os eller din personlige kærplejer og få en uforpligtende snak, om netop dine muligheder eller få en aftale om et besøg, hvor vi gerne kommer ud til dig i dit hjem.

Priser på hverdage og lørdage

Hjemmeservice og tilkøbsydelser i tidsrummet 7.00-15.00                        kr. 360,00 pr. time

Hjemmeservice og tilkøbsydelser i tidsrummet 15.00-07.00                      kr. 485,00 pr. time

Klippekort à 10 klip a´ 60 minutters varighed i tidsrummet

7.00-15.00 på hverdage                                                                         kr. 3.125,00 pr. kort

 

Priser på søndage og helligdage

Hjemmeservice og tilkøbsydelser i tidsrummet 7.00-15.00                        kr. 540,00 pr. time

Hjemmeservice og tilkøbsydelser i tidsrummet 15.00-07.00                      kr. 677,50 pr. time

 

Der sælges minimum en time, men ydelsen kan deles à 15 minutter pr. gang, hvis den leveres i forlængelse af allerede købt/visiteret ydelse.

Der er fradrag på kr. 6.000 pr. person i en husstand. Dette gælder pr. år for arbejdsløn til serviceydelser.

Alle priser er inkl. moms.

    kær.dk  ·  Lægårdvej 86C  ·  7500 Holstebro  ·  T 2775 7778  ·  kontakt@krpl.dk

    kær.dk  ·  Nyvang 8 ·  7620 Lemvig  ·  T 2775 7778  ·  kontakt@krpl.dk

    kær.dk  ·  Resenvej 89 ·  7800 Skive  ·  T 2775 7778  ·  kontakt@krpl.dk